Bli medlem!

Larvik by er en AS og medlemsorganisasjon. Alle våre medlemmer betaler en medlemsavgift fordelt på 4 perioder. Medlemskapet gjelder per bedrift og inkluderer alle ansatte i bedriften.

Markedsbidrag 2023/2024

Handelsnæring og publikumsrettet næringer:

Omsettning (priser eks. mva)kvartalÅr
1. års driftkr. 1025kr. 4100
0-3 millkr. 2810kr. 11 240
3-6 millkr. 4111kr. 16 444
6-10 millkr. 5649kr. 22 596
10 – 15 millkr. 7061kr. 28 244
< 15 millkr. 9236kr. 36 944

Administrasjonsgebyr på 300 kr per kvartal kommer i tillegg.

Andre næringer (små gårdeiere, forsikring, lege, tannlege, advokater, som har 2. etasje bedrifter) kr. 4100 per år

Gårdseiere kr. 4979/kvartal, kan faktureres pr. år 19 916

Grunder eller enkeltperson foretak uten lokaler i sentrum 750 pr år

* må fylles ut